We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ndertimi.info

Ndertimi.info

Rruga B, Pristina, 10000, Kosovo

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About “Ndertimi.info” është portal që i përkushtohet sektorit të ndërtimit dhe çdo procesi që në vete ka ndërtim, duke raportuar me artikuj e hulumtime, pa lënë anash reportazhet dhe storjet e suksesit.
Ndertimi.info cover
Mission Raportimi i drejtë, i paanshëm dhe i saktë.
Description Add information
Founded 06/30/2017