We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nederduitsch Hervormde Gemeente Kaapstad

Nederduitsch Hervormde Gemeente Kaapstad

ME Rothmanstraat 29, Parow, South Africa

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Preekpunte by ME Rothmanstraat 29, Parow-Noord en by Robbeweg, Melkbosstrand
Nederduitsch Hervormde Gemeente Kaapstad cover
Mission Die roeping van die gemeente is om die blye boodskap van Jesus
Christus, die gekruisigde en opgestane Heer, as die enigste
Verlosser te bely en in die wêreld te verkondig.

Ons hoop is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as Verlosser
van die wêreld en ook hulle geloof sal uitleef.

Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Kaapstad wil Kerk van
Christus wees deur te fokus op: viering, gemeenskap, diens en
getuienis. Daarom wil ons as gemeenskap van gelowiges ons geloof
in Jesus Christus in woord en lied vier, mense dien en van die
verlossing in Christus getuig. Op hierdie weg sal ons deurgaans die
volgende waardes handhaaf: nederigheid in ons lewe voor God,
nugterheid in ons omgang met die Woord, menslikheid in ons
verhoudings met mekaar en ander mense. Dit wil ons nastreef deur
gehoorsame uitlewing van die Woord, deurleefde en eietydse
prediking, entoesiastiese uitdra van die Evangelie, liefdevolle
ondersteuning van alle mense in nood om so op die uniekheid van
Christus te fokus (Kerklike & Gemeentelike Webblad).
Description Add information
Founded 21/07/1940
Products Eredienste:
Melkbosstrand - Sondae om 09:30
Tygerberg (Parow-Noord) - Sondae om 09:30 en 19:00

Similar places nearby