We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
New Soul's Music Class

New Soul's Music Class

Hanoi, Vietnam

Get Directions

0166 246 8550

Add link to website

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 21:00 SA 09:00 – 21:00
TU 09:00 – 21:00 SU 09:00 – 21:00
WE 09:00 – 21:00
TH 09:00 – 21:00
FR 09:00 – 21:00
About New Soul's Music Class - Lớp học piano cho mọi lứa tuổi theo phương pháp của Hòa Kỳ
New Soul's Music Class cover
Description New Soul's Music Class là một dự án âm nhạc được thực hiện bởi New Soul Group, gồm 5 thành viên với mong muốn cống hiến và góp sức trong việc phát triển tài năng âm nhạc cho trẻ tại Việt Nam theo phương

Similar places nearby