We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
NGIR

NGIR

Lindåsvegen 1260, Hundvin, 5956, Norway

Get Directions

56343310

Categories
Work hours Add information
About Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund
NGIR cover
Description Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) vart skipa i 1981 og har i dag meir enn 40 tilsette. Selskapet er eigd av kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund. NGIR samlar inn og handsamar avfall frå omlag 14 000 hushald, og 6 400 hytter i medlemskommunane. NGIR har høg grad av kjeldesortering hjå innbyggjarane, og arbeidar for avfallsreduksjon til beste for miljø og klima.

NGIR tilbyr avfallsløysingar, rådgjeving og tenester til industri og næringsliv i regionen. I tillegg utfører selskapet slamtømming og tek imot bilvrak. NGIR har også eit eige steinuttak, og i Kjevikdalen i Lindås kan ein kjøpa stein, sand, pukk og grus.

NGIR driv informasjonsverksemd for å fremja kjeldesortering, og tilbyr opplegg for skuleklassar i våre eigarkommunar.
Founded 06/26/1981

Similar places nearby