We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nhat Dat Locks

Nhat Dat Locks

A67 Nguyen Van Hoai, Kp. 7, P. Tan Phong, Biên Hòa, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 17:45 SA 07:00 – 17:45
TU 07:00 – 17:45 SU 07:00 – 17:45
WE 07:00 – 17:45
TH 07:00 – 17:45
FR 07:00 – 17:45
About Cung cấp các loại khóa : ổ khóa rời, khóa có tay, khóa có báo động... Lắp đặt khóa cho các công trình
Description Kinh doanh sĩ và lẻ các loại chìa khóa, ổ khóa :
- Ổ khóa thường, chống cắt, khóa đĩa xe, khóa có báo động, khóa có tay nắm, tay gạt
-Phôi làm chìa khóa, máy sao chép chìa khóa, công cụ, linh kiện ngành khóa
-Lắp đặt khóa cửa cho các công trình xây dựng
Founded 08/09/2007
  • A67 Nguyen Van Hoai, Kp. 7, P. Tan Phong, Biên Hòa, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby