We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TE Vizja

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TE Vizja

ul. Patriotów 148, Warsaw, 04-839, Poland

Get Directions

722 303 733

Categories
Work hours Add information
About Jesteśmy placówką niepubliczną świadcząca usługi psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TE Vizja cover
Mission Jeżeli twoje dziecko ma problem z:

- Nadruchliwością
- Koncentracją
- Nieprawidłowym napięciem mięśniowym
- Niezgrabnością ruchową, przez co są problemy z podejmowaniem nowych zajęć ruchowych jak na przykład jazda na rowerze, bieganie, pływanie
- Wykonywaniem precyzyjnych ruchów manualnych np. rysowanie, cięcie, pisanie, malowanie, nawlekanie
- Dysleksją, dysortografią, dyskalkulią
- Unikaniem kontaktu z rówieśnikami
- Złym zachowaniem, emocjami
- Z czytaniem
- Unikaniem miejsc hałaśliwych, zatłoczonych
- Niechęcią do zabaw na placu zabaw (zabawy w piasku, huśtanie, zjeżdżanie na zjeżdżalni)
- Niechęcią do zakładania niektórych ubrań (gryzące ubrania, metki)
- Nadwrażliwością na światło
- Chęcią jedzenia tylko i wyłącznie wybranych potraw
- Niekontrolowanymi ruchami kończyn
- Poszukiwaniem nowych mocnych bodźców poprzez mocne drapanie, machanie rękoma, wyginanie palców, przeciskanie się przez - ciasne powierzchnie, ugniatanie w kocu, mocne huśtanie, kręcenie na fotelu obrotowym, chodzeniem boso, rozbieraniem się, chodzeniem nago, szukaniem doznań cieplnych.
Description Oferta Poradni na rok szkolny 2015/2016

Bogata oferta naszej placówki pozwala dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym na wielopłaszczyznowy rozwój.

Świadczymy rozbudowany pakiet usług specjalistycznych, tj.:

Diagnozę i terapię pedagogiczną,
Diagnozę i terapię psychologiczną,
Diagnozę i terapię logopedyczną,
Reedukację,
Rewalidację,
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
Pomoc w odrabianiu prac domowych,
Pomoc dla rodziców i opiekunów w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych, Terapię zaburzeń zachowania, Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych szkolnych Poradnictwo dla rodziców i opiekunów, Terapię ręki, Integrację sensoryczną, Gimnastykę korekcyjną (indywidualną i grupową), Rehabilitację, Kinesiotaping, Ocenę dojrzałości szkolnej tzn. gotowości do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła.
Zajęcia tematyczne dla dzieci starszych i rodziców Wydawanie opinii uwzględnianych przez szkoły:
- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
- inne opinie,
Porady seksuologa,
Telefon zaufania
Nasza Poradnia specjalizuje się w działaniach z zakresu poradnictwa, konsultacji, diagnozowania, prowadzenia terapii oraz warsztatów, prelekcji, wykładów i szkoleń.

Similar places nearby