We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Norges Roforbund

Norges Roforbund

Sognsveien 73, Oslo, 0855, Norway

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Norges Roforbunds offisielle facebookside
Norges Roforbund cover
Mission Norges Roforbunds formål er å fremme roing som idrett i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Description Add information
Founded 09 april 1900

Similar places nearby