Norges Roforbund

Norges Roforbund

Sognsveien 73, Oslo, 0855, Norway

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About

Norges Roforbunds offisielle facebookside

Norges Roforbund cover
Mission Norges Roforbunds formål er å fremme roing som idrett i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Description Add information
Founded 09 april 1900
Similar places nearby