We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Norsjö kyrka

Norsjö kyrka

Norsjö, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Norsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Norsjö. Den är församlingskyrka i Norsjö församling i Luleå stift.KyrkobyggnadenFörsta kyrkan byggdes 1811 och var en enkel timrad byggnad. Vid mitten av 1800-talet var den gamla kyrkan i för dåligt skick, så en ny kyrka ritades av Johan Fredrik Åbom 1845, byggdes av byggmästare J.B. Rönnberg 1848-50, och invigdes 1850. Denna kyrka var byggd som ett kors och var i trä. Senare byggdes kyrkan om och flyttades till sin nuvarande plats där den invigdes 1911. I juni 1912 slog blixten ner och kyrkan brann upp. En ny kyrka byggdes 1915 efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. En månad före planerad invigning brann kyrkan ner. Brandorsaken är okänd. Efter samma ritningar uppfördes nuvarande kyrka som invigdes 22 juli 1917.Träkyrkan är rödmålad och täcks av ett brant sadeltak som är något brutet. Mitt på taket finns ett klocktorn. Kyrkorummet är enskeppigt och har ett innertak som är klätt med ett treklövervalv. Koret ligger i nordväst och vapenhuset med ingång ligger i sydost.Inventarier Predikstol, altarskåp och orgelfasad är gjorda av snickaren Axel Finnberg från Norsjö. Orgeln är byggd av N O Alm från Norsjö. Dopskålen är en gåva från skidlöpare Henning Isaksson.