We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lerøy Norway Seafoods As avd Båtsfjord

Lerøy Norway Seafoods As avd Båtsfjord

Holmenvegen, Båtsfjord, 9990, Norway

Get Directions

91851353

Categories
Work hours Add information
About Lerøy Norway Seafoods AS avd Båtsfjord er en fiskeindustribedrift lokalisert i Båtsfjord, Norge.
Lerøy Norway Seafoods As avd Båtsfjord cover
Description Norway Seafoods AS avd Båtsfjord

Visjon: " være den foretrukne partner"

Anlegget ble etablert av Brødrene Aarsæther i 1949, og har blitt modernisert i flere omganger opp igjennom årene. I 2005 ble anlegget overtatt av Aker Seafoods og 01.07.2010 skiftet vi navn til Norway Seafoods. Anlegget fremstår i dag som en moderne filetprodusent.

Virksomheten er plassert på Holmen i Båtsfjord med naturlig god havn, og kjøper fersk fisk fra kystbåter som hjemmeflåte og fremmedflåten både i Nesseby, Vardø og i Båtsfjord. I tilegg landes det fisk fra egne trålere fra Finnmark Havfiske AS eid av Aker Seafoods.

Totalt kjøper vi ca 11 millioner kilo fisk i året og av dette bruker vi ca. 6,5 millioner kilo til filètproduksjon. Det resterene blir i all hovedsak sendt rundt til de andre Norway Seafoods sine produksjonsanlegg for filètering og salting.

Lokasjon: Båtsfjord, Finnmark
Omsetning (2008): NOK 269 millioner
Antall ansatte: 110
Hovedproduksjon: Skinn og beinfri loins,
tails og blokk - av torsk, hyse og sei.
Kapasiteter:
Filèt: 6 500 tonn råstoff pr. år

Similar places nearby