We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nová Akropolis Ústí nad Labem

Nová Akropolis Ústí nad Labem

Pařížská 1170/1, Ústí nad Labem, 400 01, Czech Republic

Get Directions

+420 774 419 378

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 18:00 – 21:00 SA closed
TU 18:00 – 21:00 SU closed
WE 18:00 – 21:00
TH 18:00 – 21:00
FR closed
About Nová Akropolis je mezinárodní organizace, která šíří kulturu bez hranic a umožňuje sbližování lidí bez ohledu na jejich rozdíly.
Nová Akropolis Ústí nad Labem cover
Mission 1 – Bratrství
Podporovat ideál univerzálního bratrství, založený na respektu k lidské důstojnosti, bez ohledu na rozdíly rasové, v pohlaví, kulturní, náboženské, sociální a další.

Je třeba podporovat respekt k různým identitám a tradicím, a zároveň posílit jednotu navzdory rozdílům, harmonizovat lidi, ideje a city v otevřeném a obohacujícím soužití. Tento ideál bratrství čerpá svou sílu spíše z toho, co nás spojuje, než z toho, co nás rozděluje. Opírá se o uznávání univerzálních hodnot, které respektujíce rozmanitost, překonávají vlastní místní zvyky a návyky a účastní se společných etických principů, vlastních důstojnosti každé lidské bytosti. Tento ideál podporuje respekt a prosazování lidských práv, stejně jako i uznávání univerzálních etických principů.

2 – Poznání
Podporovat lásku k moudrosti, která prostřednictvím srovnávacího studia filozofie, náboženství, vědy a umění, přispívá k poznání univerza, přírody a člověka.

Láska k pravdě a k poznání vychází z oprávněné touhy rozvíjet vlastní rozvahu a porozumění světa a sebe sama. Chápeme filozofii jako osu spojující různé aspekty a sklony lidského poznání.
Filozofie může spojit prameny minulosti a současnosti v této celkové široké a integrační vizi, transformuje ji na skutečný motor pokroku, který se snaží nejen zkoumat cesty života, nýbrž i prohlubovat jeho cíle a spojovat všechny aspekty poznání a zkušeností.

3 – Rozvoj
Rozvíjet to nejlepší z našeho lidského potenciálu, podporujíce celkovou realizaci jednotlivců a naše zapojení do přírody a společnosti, ne jako pouhých diváků, nýbrž jako herců ve světě, který se musí zlepšit. Naše práce bude odměněna lepšími jednotlivci, kteří zajistí podporu sociálního rozvoje.

Lidská bytost má obrovský latentní potenciál. Poznat ho a rozvíjet ho je předpokladem základních pilířů vlastního života a zdrojem trvalé spokojenosti. Dosažení harmonie mezi myšlenkou, citem a jednáním je cílem každé lidské bytosti. Vyvážený a globální rozvoj sebe sama, rozvoj těch nejlepších kvali
Description Pobočky v České republice: Brno, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín
Awards Spolupráce a ocenění:
http://www.akropolis.cz/default.asp?page=document&3=10001354
Products FILOZOFIE PRO ŽIVOT© - kurz přednášek Filozofie pro život shrnuje ve 13 základních tématech tisíciletou tradici různých civilizací a historických epoch.
  • Pařížská 1170/1, Ústí nad Labem, 400 01, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby