We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nový zámek Chodová Planá z.s.

Nový zámek Chodová Planá z.s.

Pivovarská 151, Chodová Planá, 348 13, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Hlavní cíle organizace: zastavení devastace a obnova areálu, způsob využití a finanční zabezpečení přestavby, spolupráce s městysem Chodová Planá
Nový zámek Chodová Planá z.s. cover
Description Historie nového zámku v Chodové Plané

Koncem 19. století za Jana Arnošta byly zahájeny přípravy na stavbu nového sídla v Chodové Plané. Stavět se však začalo až za hraběte Hanse Ernsta von Berchem–Haimhausena v letech 1902 až 1904 podle projektu vídeňského architekta R. Feldscharka. Zámecký objekt však postavil plánský architekt Thomas Thuner. Po 2. světové válce přešel zámek do majetku státu a v 50. letech se budova i velká část zámeckého parku staly vojenskými prostory pro plánskou rotu Pohraniční stráže. Vojenský útvar zde působil až do roku 1990. Dne 16.3.2006 byl zámek předán do majetku obce Chodová Planá a probíhá zde pomalá rekonstrukce. Zámek se svými částmi (zámek čp. 169, ohradní zeď, brána s brankou, park, židovský hřbitov) je nemovitou kulturní památkou, vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 26199/4-1749. Byl zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek Západočeského kraje podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, pod pořadovým číslem 1749 dne 12.7.1963. Do budoucna se počítá s jeho přestavbou na lázeňský komplex,nebo jinou občanskou vybavenost dle rozhodnutí obce.
Founded 08/24/2011
  • Pivovarská 151, Chodová Planá, 348 13, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby