We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
NYN Hà Nội

NYN Hà Nội

A9 Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Hoạt động vì cộng đồng LGBT, đặc biệt là cộng đồng người Nữ Yêu Nữ tại Hà Nội.
NYN Hà Nội cover
Description NYN Hà Nội - một hội nhóm hoạt động vì cộng đồng nữ yêu tại Hà Nội nói riêng và cộng đồng nữ yêu nữ nói chung. Nhóm hoạt động với mong muốn là nơi kết nối các bạn nữ yêu nữ hiện diện nhiều hơn.
Bên cạnh việc kết nối và hiện diện nhóm hỗ trợ tư vấn những thắc mắc liên quan đến SOGIE của bạn cũng như những vấn đề trong cuộc sống.
Giới thiệu trang web dành cho các bạn Nữ yêu nữ trên khắp cả nước http://nuyeunu.vn/lang-vi
Founded 12/10/2016
  • A9 Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby