We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ośrodek Badań nad Awangardą WP UJ

Ośrodek Badań nad Awangardą WP UJ

Gołębia 16, Kraków, 31-007, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Ośrodek Badań nad Awangardą WP UJ cover
Mission Ośrodek Badań nad Awangardą został założony na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 2016 roku. Kierownictwo nad nim objął dr hab. Jarosław Fazan, zaś w jego prace zaangażowały się osoby, które już od kilku lat pracują razem nad zagadnieniami związanymi z historią awangard Środkowej i Wschodniej Europy. Głównym celem naszych działań jest prowadzenie badań nad teorią oraz praktyką sztuki awangardowej oraz eksperymentalnej w dwudziestym stuleciu. Prace Ośrodka koncentrują się wokół początków nowej sztuki oraz jej dziewiętnastowiecznych antecedencji, jej rozkwitu w okresie przypadającym na działalność historycznych awangard (1909-1939), uwzględniając jednak również dorobek ruchów neo-, trans- i postawangardowych: skupionych na radykalizacji postulatów estetycznych, politycznych oraz społecznych artystów wcześniejszych dekad. Jednym z najważniejszych zadań Ośrodka jest więc definiowanie eksperymentu jako znaczącego wyznacznika kultury XX i XXI wieku: organizującego zarówno poszukiwania artystyczne (w zakresie poetyki, tematyki, estetyki dzieła sztuki), jak i społeczno-polityczne twórców awangardowych. Awangardyzm staje się tym samym pojęciem traktowanym ahistorycznie, nieprzynależnym jedynie do słownika sztuki pierwszej połowy XX wieku i kształtującym obraz kultury współczesnej.
Jednym z najważniejszych zadań Ośrodka jest prowadzenie badań archiwalnych nad niepublikowanymi bądź opublikowanymi jednorazowo tekstami awangardowymi (połączonych z przygotowaniem edycji krytycznych tychże utworów). Kolejnym ważnym aspektem jego działalności będzie koncentracja na studiach porównawczych, obejmujących przede wszystkim obszar Europy Środkowej i Wschodniej, a także podejmowanie zagadnień z zakresu socjologii literatury, skupionych wokół analiz życia literackiego oraz redefinicji pozycji artysty w myśleniu awangard. Ośrodek będzie też odpowiedzialny za inicjowanie i koordynowanie działań wydawniczych w ramach serii awangarda/rewizje oraz współpracę z polskimi i
Description Ośrodek Badań nad Awangardą jest centrum badawczym funkcjonującym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został utworzony w listopadzie 2016 roku i od tego czasu prowadzi prace zogniskowane wokół badania teorii oraz praktyk awangardowych w polskiej oraz środkowoeuropejskiej literaturze XX i XXI wieku.

Similar places nearby