We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Instytut Pileckiego

Instytut Pileckiego

Foksal 17, Warsaw, 00-372, Poland

Get Directions

48 22 182 24 00

Categories
Work hours Add information
About Instytut Pileckiego służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu polskiego doświadczenia i losów polskich obywateli w XX wieku.
Instytut Pileckiego cover
Description Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego powstał z inicjatywy wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Magdaleny Gawin. 5 maja 2016 roku Ośrodek został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury (RIK) stając się polską państwową instytucją kultury podległą MKiDN.

Celem działalności Ośrodka jest:

- badanie, popularyzacja, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat zbrodni nazistowskich i komunistycznych;

- popularyzacja w Polsce i za granicą dorobku naukowców polskich i zagranicznych w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią XX wieku;
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów naukowych, badawczych, edukacyjnych oraz akcji społecznych, związanych z historią XX wieku oraz upowszechnianie ich wyników;

- inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w kulturze i sztuce nawiązujących do historii i doświadczenia totalitaryzmu w XX wieku;

Aby zrealizować wymienione cele Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami oraz ludźmi kultury i nauki w Polsce i za granicą. Jednym ze wzorów dla działalności Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami w zakresie upamiętnienia ofiar systemów totalitarnych jest Instytut Yad Vashem.

Pierwsze ważne przedsięwzięciee Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego stanowi program Zapisy terroru. Świadectwa przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich/Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Program ten inicjuje utworzenie cyfrowego polsko-angielskiego repozytorium dokumentów historycznych dotyczących zbrodni nazistowskich i komunistycznych.
Founded 5.05.2016

Similar places nearby