We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Občanské sdružení Za branou, z. s.

Občanské sdružení Za branou, z. s.

Bezručova 864, Revnice, 252 30, Czech Republic

Get Directions

775722784

Categories
Work hours Add information
About Sdružujeme občany, které spojuje zájem pomáhat osobám ve vězení. Zaměřujeme se rovněž na rodiny vězňů a komunitní dopady uvěznění.
Občanské sdružení Za branou, z. s. cover
Mission Cílem občanského sdružení Za branou je sdružovat občany, které spojuje zájem pomáhat osobám nacházejícím se ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dále VTOS), zejména pak osobám vracejícím se z VTOS s jejich zapojením do společnosti. Toho chceme dosáhnout:

· Realizací osvětových a vzdělávacích akcí z oblasti vězeňství a postpenitenciární péče pro širokou i odbornou veřejnost.

· Získáváním a vzájemnou výměnou poznatků z oblasti zahraniční i domácí dobré praxe.

· Nabídkou pastoračního doprovázení klientů a pastorační práce s celou jejich rodinou.

· Realizací projektů zaměřených na sociální, humanitární, lidsko-právní a jinou pomoc pro cílovou skupinu.

Více zde: http://www.zabranou.cz/o-nas/
Description Add information
Founded 1/2010

Similar places nearby