We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové

Obchodní 282, Janské Lázně, 54225, Czech Republic

Get Directions

499875175

Categories
Work hours Add information
About Naše škola patří do sítě speciálních škol a je určena především pro žáky s tělesným postižením a zdravotními problémy.
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové cover
Mission Obchodní akademie, odborná škola a praktické škola Olgy Havlové, Janské Lázně patří do sítě speciálních škol a je určena především pro žáky s tělesným postižením a zdravotními problémy, hlavně pak s omezenými pohybovými schopnostmi. Patří mezi největší střední školy tohoto typu v ČR a působnost je celorepubliková. Zřizovatelem školy je MŠMT ČR. Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP školy, pedagogičtí pracovníci využívají speciálně pedagogické metody práce, výuka je individualizovaná v malých třídních kolektivech a k dispozici je nejmodernější vyučovací technika.

Ubytování žáků školy je zajištěno na internátu, který tvoří tři obytné pavilony. Přístup ze školní budovy do internátu je zjednodušen propojením celého areálu zastřešenou spojovací chodbou. Internát naší školy je určen pro 92 žáků, kteří obývají dvou až třílůžkové pokoje s příslušenstvím. Kromě toho mají ubytovaní žáci k dispozici další zázemí – denní a relaxační místnosti, koupelny s pračkami, kryté garážové stání apod. Vychovatelé organizují v rámci volnočasových aktivit různorodou zájmovou činnost. Žákovské práce a úspěchy našich zájmových útvarů jsou prezentovány i na veřejnosti, účastníme se vědomostních a sportovních soutěží, veletrhů fiktivních firem, pořádáme akce určené široké veřejnosti, jsme zapojeni do projektů financovaných ze zdrojů EU, spolupracujeme s vysokými školami, zahraničními partnery i dalšími institucemi podobného zaměření v naší republice.
Description Add information
Founded 09/01/1990
  • Obchodní 282, Janské Lázně, 54225, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby