We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije

Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije

Junija Palmotića 1, Bjelovar, 43000, Croatia

Get Directions

043342242

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 15:00 SA closed
TU 07:00 – 15:00 SU closed
WE 07:00 – 15:00
TH 07:00 – 15:00
FR 07:00 – 15:00
About Zastupanje interesa obrtnika,pomoć prilikom osnivanja i poslovanja obrta,organizacija majstorskih ispita,licenciranja radionica za praktičnu nastavu...
Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije cover
Description Uz Hrvatsku obrtničku komoru kao matičnu organizaciju na promicanju i zaštiti obrtništva djeluje dvadeset područnih obrtničkih komora među kojima i Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije. Izdvajanjem iz sastava Hrvatske gospodarske komore, na osnivačkoj Skupštini održanoj 26.10.1994. osnovana je Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije u sastavu Hrvatske obrtničke komore.Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije kao samostalna područna obrtnička komora osnovana je 04.2.1998. g. s namjerom objedinjavanja rada obrtničkih udruženja osnovanih na području županije i njihovog što potpunijeg uključivanja u komorski sustav.Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori ostvaruje se od dana upisa u obrtni registar,samim time obrtnik koji ima sjedište na području Bjelovarsko-bilogorske županije postaje članom Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije, te članom Udruženja obrtnika grada na čijem području djeluje. Na razini naše županije djeluju 4 Udruženja obrtnika: Udruženje obrtnika Bjelovar, Čazma, Garešnica i Daruvar (uključujući i obrtnike s područja Grubišnog Polja).

Similar places nearby