We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach

Chorki 31, Grabów, 99-150, Poland

Get Directions

606 760 123

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach
oraz
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Chorki
Chorki 31
99-150 Grabów
woj. łódzkie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach cover
Mission Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach jest stowarzyszeniem, które ma na celu:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
6. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
7. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
8. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu OSP.

Celem MDP jest wychowywanie młodego człowieka w prawdzie oraz dawanie mu sposobności do harmonijnego rozwoju duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego, poprzez zainteresowanie go działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownych działań w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w duchu służby, wzajemności i pracy nad sobą.
Description Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Chorki
Chorki 31
99-150 Grabów
woj. łódzkie
Founded 01/06/1918

Similar places nearby