We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierznie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierznie

Zwierzno, 82-325 Markusy, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Nieoficjalny profil Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierznie cover
Mission Misją Ochotniczej Straży Pożarnej jest dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi, organizowaniem szkoleń, ćwiczeń o tematyce przeciwpożarowej, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej tak w gronie strażaków jak i naszych sympatyków, krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, branie udziału w różnorodnych pracach społecznych na rzecz miejscowości oraz organizacji będących sprzymierzeńcami.
Description Przekaż 1 % podatku na Ochotniczą Straż Pożarną w Zwierznie
nr KRS: 0000026787

Similar places nearby