We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Odjel za kulturologiju

Odjel za kulturologiju

Trg Svetog Trojstva 3, Osijek, 31000, Croatia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Neslužbena stranica studenata Odjela za kulturologiju u Osijeku. Kulturalni menadžment. Medijska kultura. Knjižničarstvo.
Odjel za kulturologiju cover
Mission KULTURALNI MENADŽMENT

Programski smjer kulturalni menadžment omogućuje osposobljavanje stručnjaka za razvoj organizacije i menadžmenta u području kulture. Za uspješan razvoj organizacije potrebno je osposobiti menadžere koji su spremni odgovoriti na promjene, ali koji mogu potaknuti i potpuno oblikovati promjene. Na temelju analize tržišta ovaj programski modul namijenjen je prije svega budućim kulturolozima koji će sudjelovati u menadžmentu/upravama u kulturnim institucijama, stručnjacima u javnoj i državnoj upravi, ustanovama u srednjem i visokom obrazovanju i drugim organizacijama koji su u procesu prilagodbe i uključivanja u europske integracije. Program smjera kulturalni menadžment sa svojim klasičnim temeljnim i inovativnim predmetima vodi računa o pluralnom karakteru kulturologije, ima za cilj pripremiti studente za poslove upravljanja kulturnim potencijalom.

Potrebe na tržištu rada:
Evidentno je potreban kulturolog-kulturalni mrenadžment na svim razinama, od medija, kazališta, knjižnične, galerijske i muzejske djelatnosti do političkog i javnog djelovanja.

MEDIJSKA KULTURA

Programski smjer Medijska kultura, vođen je idejom o kvalitetno i široko obrazovanom kadru pripremljenom za rad kroz poznavanje kulturologije, informacijskih znanosti, komunikologije i samih medija. Do sada se an ovim područjima nije obrazovao takav kadar, što je rezultiralo upošljavanjem osoba s neadekvatnim znanjima i kompetencijama potrebnih u medijskom prostoru. Suvremeni razvoj komunikacijskih i informacijskih tehnologija bitno mijenjaju opću komunikacijsku paradigmu, a njome i oblike i funkciju masovnih medija i javnog komuniciranja uopće. Te promjene zahtjevaju odgovarajuće obrazovanje i specijalizirane stručnjake sposobne odgovoriti zahtjevima i izazovima koji se postavljaju u suvremenim društvenim okolnostima.

Potrebe na tržištu rada:
Na području regije djeluje nekoliko televizijskih kuća (Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod), lokalnih dnevnih listova i niz radio postaja, koje
Description Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 2009. je godine pokrenilo sveučilišni interdisciplinarni studij kulturologije koji je od početka organiziran u tri smjera:
Kulturalni menadžment,
Medijska kultura i
Knjižničarstvo.

Akademske 2010./2011. godine sveučilišni interdisciplinarni studij kulturologije dobiva status odjela te mijenja svoj naziv u Odjel za kulturologiju.

Studij je prije svega namijenjen području četiriju slavonskih županija, jer se osjetio velik nedostatak kadra za takvu vrstu djelatnosti. Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se osposobljenost za stručni rad u ustanovama kulture - u kazalištima, galerijama, muzejima, u medijima, knjižnicama, u odnosima s javnošću, različitim oblicima javne komunikacije, u nakladničkim kućama, u poslovima vezanim uz kulturni turizam, politički marketing, upravljanje i rukovođenje kulturnih djelatnosti.
Awards Nagrada s poveljom Grada Osijeka za koncept urbane provokacije “Kultura grada” u sklopu predstavljanja zbornika “Probudi se, protuho, zar ne znaš koliko je sati?” u produkciji Osječkoga ljeta kulture i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
Founded 2009.
Products - Projekt vizualne umjetnosti "Proljetni salon" (2013)
- Zbornik radova studenata "Koja si ti LEGEnda" (2012)
- Zbornik radova studenata "Periodi hrvatske periodike ili kako čitati istu od polovice 19. stoljeća do danas" (2012)
- Izložba "Žene Essekera i Osijeka" (2012)
- Izložba "Povijest radija u Osijeku" (2011)
- Zbornik radova studenata "Probudi se, protuho, zar ne znaš koliko je sati?" (2010)
- Studentska emisija "Brtva glave" (2010)

Similar places nearby