We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

ul. Młyńska 1, Poznan, 61-729, Poland

Get Directions

61 85 68 259

Categories
Work hours Add information
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu cover
Mission Bezpieczeństwo. Praworządność. Resocjalizacja.
Description Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu został powołany przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 września 1996 r. i koordynuje oraz nadzoruje działanie 14 jednostek penitencjarnych położonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz części województwa lubuskiego. Aktualnie podstawę działania OISW w Poznaniu stanowi zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 8, poz. 116).


Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu podlegają:

- Areszt Śledczy w Lesznie

- Areszt Śledczy w Lubsku (z Oddziałem Zewnętrznym w Wałowicach)

- Areszt Śledczy w Nowej Soli

- Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim (z Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu)

- Areszt Śledczy w Poznaniu (z Oddziałami Zewnętrznymi w Poznaniu i Rosnowie)

- Areszt Śledczy w Szamotułach

- Areszt Śledczy w Śremie

- Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej (z Oddziałem Zewnętrznym w Pobiedziskach)

- Areszt Śledczy w Zielonej Górze

- Zakład Karny w Gębarzewie

- Zakład Karny w Koziegłowach

- Zakład Karny w Krzywańcu

- Zakład Karny w Rawiczu

- Zakład Karny we Wronkach

Przy zakładach karnych w Rawiczu i we Wronkach działają Centra Kształcenia Ustawicznego dla osób odbywających kary pozbawienia wolności. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonuje Dom Matki i Dziecka, w którym umożliwia się matkom odbywającym karę pozbawienia wolności sprawowanie stałej i bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia przez nie trzeciego roku życia. Ponadto w Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonują oddziały terapeutyczne: dla mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz dla kobiet uzależnionych od alkoholu. W Zakładzie Karnym we Wronkach mogą odbywać karę pozbawienia wolności osoby skierowane do oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsych
Founded 09/01/1996

Similar places nearby