We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Old Cars Club Transilvania

Old Cars Club Transilvania

Brasov, Brasov, Romania

Get Directions

0723644857

Categories
Work hours Add information
About OLD CARS CLUB TRANSILVANIA
Mission OLD CARS CLUB TRANSILVANIA are ca obiect de activitate:

Informarea şi cultivarea interesului pentru practicarea automobilismului şi a turismului automobilistic cu vehicule istorice în cadrul manifestarilor organizate de Asociaţie dar şi în afara acesteia.

Conservarea parcului tehnic rutier naţional prin acţiuni de informare a deţinătorilor de vehicule istorice cu privire la valoarea tehnică şi culturală pe care o reprezintă precum şi conjunctura care dă valoare istorică acestor vehicule.

Stabilirea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu organizaţii interne şi internaţionale cu acelaşi profil, cu asociaţii, cluburi şi federaţii de specialitate, precum şi cu alţi parteneri de profil, persoane fizice sau juridice.

Colaborarea cu autorităţi şi instituţii publice şi oricare alte persoane juridice sau persoane fizice în vederea dezvoltarii activităţilor descrise de prezentul statut.

Sprijinirea şi stimularea manifestărilor organizate cu vehicule istorice prin acordarea de asistenţă tehnică vehiculelor de acest gen.

Acordarea de asistenţă tehnică şi logistică asociaţiilor similare din străinatate care organizează manifestări ce tranzitează teritoriul României.

Asociaţia se afiliază la F.R.A.K. (Federaţia Română de Automobilism şi Karting) pe care o recunoaşte ca singura autoritate sportivă naţională din România pentru automobilism şi karting obligându-se să respecte în totalitate regulamentele, normele şi dispoziţiile acesteia. De asemenea orice schimbare de statut se va face cu avizul F.R.A.K.

Să susţină libertatea de a utiliza pe drumurile publice vehicule istorice şi necesitatea alinierii legislatiei româneşti la prevederile legale existente în ţările Uniunii Europene cu privire la: libertatea membrilor de a importa/exporta în nume personal vehicule istorice, sistem de percepere a taxelor/impozitelor şi înmatriculare în circulaţie.

Colectarea de materiale şi informaţii referitoare la istoria automobilului şi întocmirea unei baze de date care să cup
Description Scopul OLD CARS CLUB TRANSILVANIA este de a promova şi încuraja conservarea, restaurarea şi utilizarea vehiculelor istorice în condiţii istorice şi tehnice corecte.
Prin vehicul istoric se înţelege orice vehicul cu propulsie mecanică, fabricat cu mai mult de 25 de ani înainte de prima zi a anului curent, aflat în posesia unei persoane sau instituţii, care este conservat pentru interesul sau tehnic, istoric sau pentru colectie.
Noţiunea de vehicul istoric cuprinde toate vehiculele puse în mişcare prin forţa unui motor a cărui sursă de energie poate fi benzina, motorina, gazogenul, aburul sau electricitatea, destinate transportului de persoane sau mărfuri: autoturisme, motociclete, camioane, autobuze, vehicule militare, vehicule agricole, etc.
(extras din Statutul OCCTr.)
Founded 10 Aprilie 2005

Similar places nearby