We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
OREW Świnoujście

OREW Świnoujście

Basztowa 11, Swinoujscie, 72-600, Poland

Get Directions

913213559

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 15:30 SA closed
TU 07:30 – 15:30 SU closed
WE 07:30 – 15:30
TH 07:30 – 15:30
FR 07:30 – 15:30
About Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu
OREW Świnoujście cover
Mission UCZYMY MŁODEGO CZŁOWIEKA POCZUCIA WŁASNEJ
WARTOŚCI, DBAMY O JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ ,
PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNOŚCI W PODSTAWOWYCH
SFERACH ŻYCIA.
Description OREW przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu: umiarkowanym, znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 21 roku życia oraz dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, które potrzebują kompleksowej, wielorakiej: rehabilitacyjno-edukacyjno-rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu zdrowia wychowanków.
Edukacja w OREW prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych i zespołowych. Stosowane jest nauczanie całościowe, zintegrowane i wielozmysłowe w taki sposób, aby były odpowiednio dobierane metody, techniki i formy pracy do indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka.
Zajęcia w OREW realizowane są w zespołach:

Zespoły edukacyjno-terapeutyczne ( klasa "0", szkoła podstawowa )
Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze (osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym)
Ośrodek, oprócz zapewnienia podopiecznym realizacji obowiązku szkolnego, zapewnia również dodatkowe formy zajęć:

Terapia logopedyczna
Terapia muzyczno-ruchowa
Opieka psychologiczna
Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia
Hipoterapia
Terapia SI
Zajęcia metodą Weroniki Sherborne

Do OREW dzieci przyjmowane są na podstawie:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
lub
Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do placówki

Similar places nearby