We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Original Biewer Club

Original Biewer Club

Holešovice 16, Chroustovice, 53863, Czech Republic

Get Directions

+420 720 42 43 43

Categories
Work hours Add information
Original Biewer Club cover
Description ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je vytváření podmínek a všestranné péče o udržení a rozšiřování čistokrevného chovu plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon tak, jak je definován ve standartu z 15. 11. 1989 panem Biewerem z chovatelské stanice Yorkshire-Terrier-Zwinger von Friedheck a na zvyšování úrovně chovu a jeho čistoty, jakož i uspokojování potřeb chovatelů, majitelů a přátel tohoto plemene psů. Při této své činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou odpovědnost za úroveň plemene psů chovatelů a majitelů v ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. sdružených.
Posláním spolku je zejména:
a) Vydává chovatelský, zápisní a bonitační řád.
b) Vede chovatelskou evidenci.
c) Vydává pro potřeby svých členů „Zpravodaj“ a formou oběžníků poskytuje aktuální zpravodajství.
d) Deleguje rozhodčí na výstavy a bonitace.
e) Zajišťuje bonitace a klubovou výstavu.
f) Podporuje jednotnou kynologii dle stanov a chovatelského řádu FCI a ČMKU.
g) Chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti chovu.
h) Vytváří vhodné podmínky pro udržování a rozšiřování úrovně chovu, a to zejména z hlediska exteriéru a povahových vlastností plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon.
i) K zajištění svého poslání provozuje samostatnou kulturní a společenskou činnost a vytváří i další materiální podmínky pro svou činnost a její rozšiřování.
j) Stát se prozatímním a poté i řádným členem ČMKU.
k) Vést jednání s organizací FCI o uznání plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon, dle článku 6 jednacího řádu FCI.
DO SPLNĚNÍ BODU J)
l) Zabezpečuje vedení plemenné knihy a vydává průkazy původů psů plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon.
m) Je garantem za pravost průkazu původu psů.
n) Zabezpečuje provádění kontrol chovů a dokumentace podkladů pro zápis vrhů do plemenné knihy.
o) Zabezpečuje zkoušky, jmenování a další vzdělávání rozhodčích exteriéru, vede evidenci rozhodčích a čekatelů rozhodčích exteriéru, tyto jmenuje,
Founded Pavla Beránková

Similar places nearby