We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
OSMTH Slovenija

OSMTH Slovenija

Jeruzalem 8, Ivanjkovci, 2259, Slovenia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladna organizacija (NGO) Združenih narodov (ZN), registrirana v Ženevi, Švica
OSMTH Slovenija cover
Mission Pomagati človeštvu na romanju skozi življenje
Description Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladna organizacija (NGO) Združenih narodov (ZN), registrirana v Ženevi, Švica (CH-660.1972999-4).
Današnji red templjarjev OSMTH je posveten (necerkven) viteški red, ki v svoje vrste sprejema moške (Viteze) in ženske (Dame), ki pokažejo visoka etična in moralna načela ter željo po nadaljevanju tradicije srednjeveških vitezov jeruzalemskega templja – vitezov templjarjev. Je neprofitna organizacija.
OSMTH (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani) je krščanska ekumenska organizacija, ki jo je leta 1804 ob podpori Napoleona osnoval francoski zdravnik Fabré-Palaprat. 1853. leta je red uradno priznal Napoleon III. in od takrat deluje na osnovi tradicije srednjeveškega reda templjarjev. Red OSMTH ohranja tradicijo in nadaljuje delo v duhu viteštva srednjeveškega reda templjarjev, vendar ne izvira neposredno iz reda, ki ga je leta 1118 ustanovil francoski plemič Hugues de Payens in leta 1314 ukinil Papež Klemen V.
Fabré-Palaprat je tipičen predstavnik dobe razsvetljenstva z njenimi močnimi humanitarnimi in humanističnimi ideali. Pojma templjar in templjarstvo sta zanj predstavljala sopomenki za pomoč in zaščito, dostojnost, vdanost in viteštvo. Novi red je ustanovil na teh temeljih. V 19. stoletju je stopilo vanj veliko prominentnih oseb in zaščitnikov reda.

Similar places nearby