We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
OSP Nekla

OSP Nekla

Nekla, 62-330, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About www.osp.nekla.eu zapraszamy
OSP Nekla cover
Description Do 1929 roku w Nekli działała Obowiązkowa Straż Ogniowa. 20 maja 1929 roku w Nekli powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielami straży w Nekli byli: Kazimierz Szulc, Ludwik Antoniewski, Władysław Lewandowski oraz Leon Jóźwiak. Straż liczyła 34 druhów.
Nowo założona OSP pracowała w trudnych warunkach, brakowało właściwego sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania.
Do pierwszego zarządu wybrano następujących druhów:
Kazimierz Szulc- prezes
Walenty Bartkowiak- z-ca prezesa
Ludwik Antoniewski- naczelnik
Kazimierz Burzyński - z-ca naczelnika
Władysław Lewandowski - sekretarz
Ignacy Olek- z- ca sekretarza
Leon Jóźwiak - skarbnik
Zarząd znajdował się w trudnych warunkach, gdyż OSP posiadała tylko sikawkę; chcąc nabyć sprzęt wyłożono własne pieniądze, za które kupiono 7 mundurów bojowych, 7 pasów bojowych, 7 hełmów, 2 liny ratunkowe i 45 metrów węża tłoczonego.
1 lutego 1930 roku na walnym zebraniu postanowiono wybrać druha Leona Jóźwiaka na zastępcę naczelnika, a druha Ignacego Olka na skarbnika.

Pierwszy Zarząd OSP w Nekli:
od lewej stoją (patrz zdjęcie _ wkrótce)

nierozpoznany
Antoniewski Ludwik
Tomczak Jan
Domański Stanisław - wójt
Olek Ignacy
Szulc Kazimierz
Wojtkowiak Franciszek
Jakubowski
Wiśniewski Marian
Jóźwiak Leon
nierozpoznany

OSP w Nekli w okresie międzywojennym w sposób znaczący oddziaływała na miejscowe środowisko. Nie było drugiej tak silnej, ruchliwej i bojowej organizacji, jak OSP. Członkowie jej nie tylko zajmowali się sprawami ochrony przeciwpożarowej i zwalczaniem klęsk żywiołowych, lecz w bardzo aktywny sposób uczestniczyli w życiu kulturalnym i oświatowym. Ze swych skromnych, wygospodarowanych społecznie funduszy OSP pomagała w odnowieniu sprzętu kościelnego w Nekli, a także wnosiła opłaty na rzecz Funduszu Obrony Narodowej oraz Funduszu Ochrony Przeciwlotniczej.
Za pieniądze z pierwszej zabawy strażackiej, która odbyła się w lasku przy stacji kolejowej 25.08.1929 r., kupiono sprzęt przeciwpożarow
Founded 1929

Similar places nearby