We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
OSP przy Aeroklubie Mieleckim

OSP przy Aeroklubie Mieleckim

Ul Lotniskowa 14, Mielec, 39-300, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About OSP przy Aeroklubie Mieleckim
ul.Lotniskowa 14,39-300 Mielec

Prezes OSP:Paweł Świerczyński
Naczelnik OSP:Mariusz Mazur
OSP przy Aeroklubie Mieleckim cover
Mission Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie i usuwanie skutków pożarów oraz miejscowych zagrożeń, poszukiwanie osób zaginionych oraz ochrona lotniska.
Description CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celami i zadaniami OSP są:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu
działania na rzecz ochrony środowiska
wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
(do indywidualnego określenia przez OSP dodatkowych celów i zadań)§ 5

Cele i zadania wymienione w § 4, OSP realizuje przez:
organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa
organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego
prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

Similar places nearby