We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
OSP RW Elbląg

OSP RW Elbląg

ul. Elizy Orzeszkowej 2/4, Elblag, 82-300, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
OSP RW Elbląg cover
Description Nasza OSP RW w Elblągu działa w oparciu o art. 32 ust. 2,3 i 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 z 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami w zakresie realizacji zadań własnych odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa społeczności oraz jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)
Founded 11/24/2003

Similar places nearby