We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Otavan Opiston monikulttuuriset koulutukset

Otavan Opiston monikulttuuriset koulutukset

Otavantie 2B, Otava, 50670, Finland

Get Directions

0151943552

Categories
Work hours Add information
About Monikulttuurisissa koulutuksissa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja.
Otavan Opiston monikulttuuriset koulutukset cover
Description Monikulttuurisella peruskoululinjalla täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. Opintoihin kuuluu myös oppilaanohjausta sekä kulttuuriin ja viestintään liittyviä aineita. Keskeinen asema on kielitaidon kohentamisella ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämisellä.

Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma siten, että opiskelija voi suorittaa tarpeidensa mukaan sekä peruskoulun että lukion kursseja. Näin pyritään rakentamaan siltaa, joka helpottaa siirtymistä peruskoulusta jatko-opintoihin.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Asuntolassa asuvilta peritään 100 euron avainpantti, joka palautetaan lukuvuoden päätyttyä. Yli 17-vuotias on oikeutettu opintotukeen. Vaihtoehtoisesti yli 17-vuotias, Suomessa alle 3 vuotta asunut maahanmuuttaja voi hakea kotoutumistukea oman kotipaikkakuntansa TE-toimistosta.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on 16 vuoden ikä syyslukukauden loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään joko perusopetuksen oppimäärän suorittamista tai peruskoulutasoisia opintoja sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Hakeminen

Monikulttuuriselle peruskoululinjalle haetaan sähköisellä hakulomakkeella: https://haku.otavanopisto.fi/haku/mklinja

Similar places nearby