We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ote työhön

Ote työhön

Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki, Finland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Ote työhön -hankkeessa luodaan uusi toimintamalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajia
Ote työhön cover
Mission Maahanmuuttajien työelämävalmiuksien parantaminen, vertaisohjaajien kouluttaminen, tukiverkoston luominen työpaikoille ammattiyhdistysten avulla.
Description Ote työhön -hankkeessa
- luodaan uusi toimintamalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään poissa työelämästä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä
-parannetaan hankkeeseen osallistuvien työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia
- lisätään ammattijärjestöjen aktiivista osallistumista maahanmuuttajien työllistymiseen ja koulutukseen
- parannetaan työpaikkojen valmiuksia työllistää maahanmuuttajia ja tukea yhdenvertaista osallistumista työyhteisöihin
- edistetään osallistujien suomen kielen kehittymistä
- tarjotaan osallistujille henkilökohtainen kontakti työelämäohjaajaan ja tukiverkosto työpaikalla.

Hanke on suunnattu maahanmuuttajille, jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä, tai joilla on jäänyt kotoutumiskoulutus kesken. Tavoite on, että hankkeeseen osallistujien työllistymisvalmiudet paranevat hankkeen aikana.

Hankkeessa koulutetaan myös vertaisohjaajia työelämäohjaajiksi. He työskentelevät hankkeessa mukana olevilla työpaikoilla.

Hankkeessa luodaan uusi tapa, jolla ammattiliitot ja niiden yhdistykset kehittävät työllistymistä tukevaa toimintaa. JHL on mukana luomassa uutta toimintamallia ja jatkossa myös muut ammattiliitot voivat osallistua toimintamallin kehittäjinä ja levittäjinä.

Hanke auttaa myös työnantajia ja työyhteisöjä parantamaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja suomen kielen oppimisen tukemista työpaikoilla. Näin myös parannetaan myös työnantajien valmiuksia maahanmuuttajien palkkaamiseen.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL.
Osatoteuttajia ovat: Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, ja Tampereen yliopisto.
Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.
Hankkeessa ovat mukana myös: Naistari, Monika-naiset, Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella.

Työnantajakumppaneina mukana ovat mm. HUS Tukipalvelut ja Palmia Oy.

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.
Founded 1.10.2017

Similar places nearby