We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
OZ Triblavina

OZ Triblavina

Hviezdoslavova 1789/1, Bernolákovo, 90027, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About OZ Triblavina vzniklo s cieľom ustrážiť realizáciu pôvodného zámeru rozširovania diaľnice D1 vrátane súbežných komunikáciî obsluhujúcich región
OZ Triblavina cover
Description V čase výstavby križovatky Triblavina na diaľnici D1 padlo rozhodnutie o zastavení jej realizácie a príprave novej, zásadnej zmeny. Týmto rozhodnutím štátu sa zasiahlo do roky pripravovanej a schválenej koncepcie obsluhy územia, podľa ktorej sa riadili samosprávy okolitých obcí a samosprávny kraj.
Novonavrhovaným riešením by občania v okolí Bratislavy stratili nádej na zlepšenie zúfalej dopravnej situácie.
ČO CHCEME DOSIAHNUŤ
Ide nám o zachovanie pôvodného plánu - zlepšiť dopravu v nášom regióne. Pôvodným zámerom bolo rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu so súbežnými cestami (kolektormi) po oboch stranách diaľnice podľa schváleného územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja.

Obsluha okolitých obcí, najmä Vajnôr, Chorvátskeho Grobu, Bernolákova a Ivanky pri Dunaji. Napojenie všetkých ciest križujúcich diaľnicu v našom regióne na obojstranné kolektory. Zabezpečenie rozvoja priľahlých území.
Skrátenie času dopravy v špičkách medzi Bratislavou a okolím. Zníženie zaťaženia na životné prostredie úsporu pohonných hmôt.
Zvýšenie výkonnosti a plynulosti diaľnice D1 v úseku Bratislava - Trnava. Zlepšenie komfortu jazdy a bezpečnosti cestnej premávky. Dobudovanie odstavných pruhov, ktoré sa teraz využívajú ako jazdný pruh. Odľahčenie diaľnice počas rekonštrukčných prác a dopravných nehôd cez kolektory.
KTO SME
OZ Triblavina vzniklo s cieľom ustrážiť realizáciu tohto pôvodného zámeru.

Členmi a podporovateľmi občianskeho združenia sú starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev z regiónu, právnici, odborníci na dopravu a životné prostredie a obyvatelia okolitých obcí.

Už viac ako pol roka pracujeme na tom, aby štát nevstupoval do zákonných procesov prípravy a realizácie stavby, aby zástupcovia developerov nepresadzovali len svoje záujmy a aby úrady rozhodovali len v medziach zákonov na základe odporúčaní odborníkov.

Je v našom záujme zastaviť nezmyselné vstupovanie do projektov, ktoré má za následok meškanie výstavby a presadiť riešenie, ktoré pomáha občano

Similar places nearby