We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Państwowe Ognisko Artystyczne

Państwowe Ognisko Artystyczne

ul.Nowolipki 9b, Warsaw, 00-151, Poland

Get Directions

22 635 19 60

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 14:00 – 20:00 SA 09:30 – 14:30
TU 14:00 – 20:00 SU closed
WE 14:00 – 20:00
TH 14:00 – 20:00
FR 14:00 – 20:00
Państwowe Ognisko Artystyczne cover
Description Państwowe Ognisko Artystyczne w Warszawie istnieje już ponad 65 lat.

Prowadzimy zajęcia dla młodych ludzi, którzy chcieliby zdobyć wiedzę na tematy związane ze sztuką lub spróbować swoich sił jako twórcy. Znajomość dorobku artystycznego naszej kultury uważamy za niezbędny element wykształcenia każdego człowieka. Dzięki temu możemy lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość oraz zyskujemy głębszą świadomość samych siebie. Pragniemy przyczynić się do tego aby nasi słuchacze wciąż poszerzali swoje horyzonty myślowe, aby dobrze rozumieli swoją tradycję kulturową i czerpali korzyści z mądrości przekazanej przez przodków.

Staramy się rozwijać wrażliwość na piękno i uniwersalne wartości. Głęboko wierzymy, że to wszystko pomoże młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w świecie i żyć szczęśliwie.

Popularne POA to zespół ludzi kultury - artystów plastyków i muzyków działających na rzecz rozwoju talentów wśród młodzieży oraz urealnia jej marzenia w takich dziedzinach sztuki jak rysunek, malarstwo, rzeźba , tkanina artystyczna, ceramika, biżuteria i grafika komputerowa oraz wiedza o sztuce.

PrzygotowujeMY młodzież na Uczelnie Artystyczne.

Jest to jedyna placówka w Warszawie gdzie nadzór merytoryczny prowadzi Minister Kultury, a organem prowadzącym jest st. Miasto Warszawy - Biuro Edukacji.

Pod hasłem "I TY możesz być artystą" Zapraszamy do naszych unikatowych pracowni na bezpłatne zajęcia.

Similar places nearby