We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
PAM - Program Aktywności Młodzieży

PAM - Program Aktywności Młodzieży

58-200, Dzierzoniow, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Work hours Add information
About Wizja PAM

Młodzież świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego
PAM - Program Aktywności Młodzieży cover
Description POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY w powiecie dzierżoniowskim (PAM) to:

- nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
- przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
- długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej
odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

Misja PAM:

Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

- diagnozowanie potrzeb,
- uporządkowanie już realizowanych działań,
- projektowanie nowych przedsięwzięć.
w obszarach:

1. BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
2. WOLONTARIATU
3. ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
4. PASJI NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

Wizja PAM:

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.