We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Panství Doubravice

Panství Doubravice

Olsany, 78962, Czech Republic

Get Directions

+420720547428

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU closed SU closed
WE closed
TH closed
FR closed
Panství Doubravice cover
Description Doubravský dvůr - komplex hospodářských budov v Olšanech spadající pod rudský zámek, první zmínka o něm pochází již z roku 1458; poblíž stávala ve středověku také zaniklá osada Doubravice; V polovině 19. stol. se dvůr skládal ze čtyř budov s velikým nádvořím do čtverce. Byly zde ovčírny, stáje pro hovězí dobytek, stodoly, sklepy, vozovny a obrovské sýpky. Kromě obydlí pro šafáře a čeleď se zde nacházela i šatlava. Za 1. světové války byl zde zřízen zajatecký tábor pro desítky ruských a italských vojáků. Ti pracovali v okolí na polích a v továrně. Roku 1919 koupila dvůr i s okolními zahradami olšanská papírna a přestavěla na byty pro své zaměstnance. Na sklonku 2. světové války se do blízkého rybníka zřítilo německé auto s municí a ještě dnes zde při troše štěstí můžeme nalézt německé přilby, torza zbraní.

Similar places nearby