We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Partnerjobb

Partnerjobb

Spångatan 3, Hässleholm, 28141, Sweden

Get Directions

0451-76 93 20

Categories
Work hours Add information
About PartnerJobb Syd AB erbjuder platser för praktik och arbetsträning för att ev kunna erbjuda anställning för arbetslösa och långtidssjukskrivna.
Partnerjobb cover
Description Arbetsintegrerande socialt företag
Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som:
- driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och tjänster)
- har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden
- som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
- som skapar delaktighet för de anställda
- är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
PartnerJobb är ett socialt företag med mål är att genom hårt arbete, ärlighet och vilja skapa både sysselsättningsplatser och anställningar inom verksamheten.
Affärsidé

Vår affärsidé bygger på två enkla ord:
Ärlighet och Vilja

Similar places nearby