We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal

Astrupsgate 9, Kristiansund, 6509, Norway

Get Directions

715 70 900

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 15:00 SA closed
TU 09:00 – 15:00 SU closed
WE 09:00 – 15:00
TH 09:00 – 15:00
FR 09:00 – 15:00
About Vi arbeider for at pasienter og brukere av helsetjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene.
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal cover
Mission Vi arbeider for at pasienter, pårørende og brukere av helse- og omsorgs- tjenestene skal få ivaretatt sine rettigheter og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene.
Description Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal er Runar Finvåg. Ved vårt kontor har vi 4 årsverk, og vi har bred bakgrunn fra helsetjenesten, forvaltningen og juridisk kompetanse.

Hva kan Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal gjøre for deg?

Har du spørsmål om helsetjenester, dine rettigheter eller føler du deg dårlig behandlet som pasient kan du ta kontakt med vårt kontor. Våre tjenester er gratis og vi har taushetsplikt.

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal gir råd og veiledning til deg som pasient og bruker av de ulike helse- og omsorgstjenestene. Vi kan også bistå deg med å søke erstatning dersom du er påført skade i forbindelse med den behandlingen du har fått.

Som pasient har du blant annet rett til:
- Nødvendig og forsvarlig helsehjelp
- Medvirkning og informasjon
- En vurdering av din helsetilstand
- Fritt behandlingsvalg
- Individuell plan hvis du er langvarig syk og har behov for koordinerte tjenester
- Å samtykke til helsehjelpen
- Innsyn i journal
- Vern mot spredning av personopplysninger
- Skriftlig svar på søknader om helsehjelp fra kommunen
- Bytte av fastlege inntil to ganger i året

Similar places nearby