We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych

Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, Łódź, Poland

Get Directions

+48426314776

Categories
Work hours Add information
About Paszport zdrowej kobiety jest inicjatywą włączenia lekarzy medycyny pracy i lekarzy POZ w profilaktykę chorób nowotworowych u kobiet.
Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych cover
Description Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych to istotny problem zdrowia publicznego, zwłaszcza, że świadomość zdrowotna jest w Polsce niewystarczająca. Koncepcja projektu opiera się na fakcie, że lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami ma kontakt z każdym pacjentem, nawet tym nie zgłaszającym żadnych dolegliwości. Celem projektu jest włączenie profesjonalistów ochrony zdrowia pracujących w profilaktykę wybranych nowotworów (rak piersi, rak szyjki macicy, rak jajnika) poprzez opracowanie modelu działań profilaktycznych zintegrowanego z opieką profilaktyczną nad pracownikami.

Zostanie opracowany „paszport zdrowej kobiety” zawierający indywidualnie dopasowany kalendarz i plan profilaktycznych badań. Przygotowane zostaną także programy kampanii edukacyjnych oraz ulotki/materiały informacyjne propagujących działania profilaktyczne przygotowane do wdrożenia w zakładach pracy, podstawowych jednostkach medycyny pracy oraz jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt "Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych" narodził się w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego - jest autorskim pomysłem prof.dr hab.n.med. Jolanta Walusiak-Skorupa i dr hab.n.med. Marty Wiszniewskiej prof.IMP - która pełni funkcję kierownika projektu.
  • ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, Łódź, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby