We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
"Patvērums "Drošā māja"

"Patvērums "Drošā māja"

Lāčplēša iela 75 - 1 B, Riga, LV-1011, Latvia

Get Directions

37167898343

Categories
Work hours Add information
About Latvija - drošā māja dažādiem cilvēkiem!
"Patvērums "Drošā māja" cover
Mission Latvija - drošā māja dažādiem cilvēkiem!

Latvia – A safe home for different people!
Description Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām un legālajiem imigrantiem. 2010. gada septembrī biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu.

Society “Shelter “Safe House”” was established on August 6, 2007 with the aim to develop support services to victims of human trafficking and legal immigrants. In September 2010 the society was granted public good’s status.
Awards 2010. gadā biedrība saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā.

2011. gada janvārī biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga "Par inovatīvu darbu sabiedrības labā". Marta sākumā „Patvērums „Drošā māja”” piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

2009., 2010. un 2012. gadā biedrība saņēma ASV vēstniecības Latvijā nomināciju "Pretcilvēktirdzniecības varonis".

2014. gadā Labklājības ministrijas rīkotā konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” ietvaros "Patvērums "Drošā māja"" sociālās darbinieces saņēma apbalvojumus divās nominācijās - Sandra Zalcmane kā "Žūrijas izvirzītais sociālais darbinieks" par ieguldījumu cilvēktirdzniecības pakalpojuma attīstīšanā Latvijā un Anita Ūdre kā "Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks" darbā ar bēgļiem.

"Patvērums "Drošā māja"" projekts ar Pretcilvēktirdzniecības treilera izmantošanu sabiedrības izglītošanā par cilvēku tirdzniecību 2014. gada decembrī atzīts par vienu no 20 Labās prakses piemēriem Eiropā.

2015. gada martā biedrības vadītājai Sandrai Zalcmanei pasniegts Sieviešu tiesību institūta atzinības raksts par jaunu sociālo pakalpojumu izveidi personām, kuras cietušas no cilvēktirdzniecības, un to ieviešanu Latvijā, par inovatīvu darba metožu izmantošanu un augsti profesionālu darbu. Aprīlī par sasniegumiem cilvēktirdzniecības mazināšanā "Patvērums "Drošā māja"" piešķirts balvas "Cilvēka izaugsmei" goda raksts nominācijā "Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā".

Jūlijā Vašingtonā ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs 2015. gada ziņojuma „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” atvēršanas ceremonijā biedrības "Patvērums "Drošā māja"" juristi Gitu Miruškinu godināja kā vienu no šī gada astoņiem "Par cilvēktirdzniecības novēršanu" Varoņiem.


In 2010 the Society rec
Founded 2007. gada 6. augustā

Similar places nearby