We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Peladang MUDA Kuala Krai

Peladang MUDA Kuala Krai

Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Krai, Kuala Krai, 18000, Malaysia

Get Directions

099666129

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU 09:00 – 17:00
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR closed
About Peladang Muda Kuala Krai adalah sebuah unit dibawah Pertubuhan PELADANG Kawasan Kuala Krai ingin menjemput para belia 19-40 tahun, lelaki perempuan, tanpa beza agama menyertai sebahagian ahli keluarga PELADANG Kuala Krai.
Peladang MUDA Kuala Krai cover
Mission Mencari dan memberi peluang para belia diperingkat usia 18-40 tahun untuk menjadi usahawan AGRO berjaya di Kuala Krai, Kelantan
Description Peladang Muda Kuala Krai adalah sebuah unit dibawah Pertubuhan PELADANG Kawasan Kuala Krai, satu organisasi dan pertubuhan dibawah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kelantan (LPP) , Pertubuhan Peladang Negeri Kelantan (PPNK) dimana LPP adalah agensi kerajaan dibawah MOA (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia) .

Secara langsungnya Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) merupakan unit dibawah Pertubuhan Peladang Negeri (PPN) dan Pertubuhan Peladang Negeri dibawah naungan Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS). Manakala LPP merupakan agensi kerajaan yang menggerakkan Pertubuhan Peladang diseluruh Malaysia.

Belia berusia 19 tahun - 40 tahun diletakkan dibawah kategori PELADANG MUDA.

Kami menjemput semua warga Kuala Krai yang berusia 19-40 tahun untuk menyertai kami bagi merebut peluang dalam bidang agro antaranya Penternakan, Pertanian, Perladangan, Perniagaan Makanan, Perusahaan Kecil dan Sederhana.

Kami di PELADANG Muda PPK Kuala Krai ingin menjadi pihak yang membantu anda mencapai cita-cita tersebut. In shaa Allah.


Pertubuhan Peladang (PP) yang ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1973 (Akta 109) merupakan Institut yang dimiliki oleh peladangpeladang. Mengikut Seksyen 7(3) Akta PP 1973, Ketua Pengarah LPP selaku Pendaftar PP telah mewakilkan sebahagian kuasanya kepada Pendaftar Tetap, Kementerian Permodenan Pertanian Sarawak bagi negeri Sarawak, Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) dan Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) kecuali kuasa untuk menubuh, mendaftar, menggantung dan memansuh PP. Keseluruhan prestasi yang dibentang sehingga 31 Disember 2008, merupakan pencapaian prestasi PP di bawah penyeliaan LPP sahaja yang melibatkan sebuah Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS), 12 buah Pertubuhan Peladang Negeri (PPN) dan 206 buah Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK).

Objektif Pertubuhan Peladang

Objektif penubuhan PP adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial, menambah pengetahuan dan kemahiran, men
Founded Januari 2016
Products Pertanian, Penternakan, industris Asas Tani, Perniagaan Pemakanan dan Lain-lain produk.
  • Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Krai, Kuala Krai, 18000, Malaysia
  • Get Directions

Similar places nearby