We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Phạm Minh Nhật

Phạm Minh Nhật

Hanoi, 100000, Vietnam

Get Directions

0912990611

Categories
Work hours Add information
About Ms Huyen Lily
Là một trong số những giáo viên nổi tiếng luyện thi tiếng Đức
Phạm Minh Nhật cover
Description Ms Huyen Lily
Là một trong số những giáo viên nổi tiếng luyện thi tiếng Đức, có hàng trăm học trò theo học mỗi năm.
Sinh ra và lớn lên tại CHLB Đức, sở hữu chất giọng người bản địa.

Similar places nearby