We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
PHAROS

PHAROS

Strzeszyńska 251, Poznan, 60-479, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About PHAROS - doradztwo bezpieczeństwa
PHAROS cover
Description 1. Przeprowadzenie audytu stanu przetwarzania danych osobowych i sprawdzenie, czy są wypełniane obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych:
o Wymagania techniczne — zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
o Wymagania organizacyjne — weryfikacja dokumentacji i procedur, analiza zasad dostępu pracowników do systemów oraz zasad wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa.
o Wymagania formalno-prawne — ocena spełnienia obowiązków informacyjnych, poprawności otrzymywanych zgód na przetwarzanie danych oraz wypełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobom trzecim.

2. Przygotowanie nowej lub weryfikacja istniejącej dokumentacji wymaganej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w tym:
o Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
o Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.
o Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
o Upoważnienie do przetwarzania danych.
o Umowa powierzenia przetwarzania danych.

3. Wypełnienie wniosków do GIODO w celu zgłoszenia nowych zbiorów danych do rejestracji lub aktualizacji wcześniejszych wniosków.

4. Szkolenia dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5. Usługa polegającą na pełnieniu obowiązków ABI dla Firmy, w tym:
o Sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
o Wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych przetwarzających dane.
o Monitorowanie i kontrola zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych.
o Nadzór nad kontrolą dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym oraz przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do ich przetwarzania.
o Aktualizowani
Founded 2011
Products Przeprowadzanie Audytu zgodności danych osobowych,
Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa związanymi z ochroną danych osobowych,
Szkolenia pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wewnątrz organizacji,
Outsourcing funkcji ABI

Similar places nearby