We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Phim Trường JURO

Phim Trường JURO

149/15 Ba Vân - Phường 14 - Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

0938329682

Categories
Work hours Add information
About Phim trường JURO với không gian rộng, trang bị máy lạnh, concept độc đáo dành cho ảnh cưới,thời trang, ảnh cosplay,quay mv...
Phim Trường JURO cover
Description Phim trường JURO với không gian rộng, trang bị máy lạnh, concept độc đáo dành cho ảnh cưới,thời trang, ảnh cosplay,quay mv...
Products Phim Trường
  • 149/15 Ba Vân - Phường 14 - Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby