We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Phuong Nam Preschool

Phuong Nam Preschool

04 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

0937379929

Categories
Work hours Add information
About Mầm Non Phương Nam
Ươm Mầm Nhân Trí
Môi trường Thân Thiện
Chăm sóc Tận Tình
Chương trình học Tiên TIến
Phuong Nam Preschool cover
Mission Ươm mầm tài năng Việt
Description Mầm Non Phương Nam - Ươm Mầm Nhân Trí
Chúng tôi chăm sóc và giáo dục trẻ dựa trên ba tiêu chí:
MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN
CHĂM SÓC TẬN TÌNH
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIÊN TIẾN
Founded Thành lập ngày 06/06/2016
Products Chăm sóc và giáo dục trẻ em độ tuổi mầm non
  • 04 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby