We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Pinsekirken Mjøndalen

Pinsekirken Mjøndalen

Meierigata 2, Mjøndalen, 3050, Norway

Get Directions

+47 901 55 434

Categories
Work hours Add information
About Pinsekirken Mjøndalen er et lokalt menighetsfellesskap med kirke midt i Mjøndalen sentrum og en del av nettverket i Pinsebevegelsen.

Org. nr.: 971313471
BANK:
3000 381 4935 - Drift
3000 381 4943 - Gaver skattefradra
3000 381 4951 - Nedre Torggate 5
Pinsekirken Mjøndalen cover
Description Pinsekirken Mjøndalen er et generasjonsfellesskap som i sitt mangfold består av barn, ungdom, voksne og eldre. Kirkebygget ligger i Meierigata 2 midt i Mjøndalen sentrum, og i løpet av uken er det mange aktiviteter rettet mot mennesker i ulike livsfaser. Gudstjenesten på søndager er åpne for både kirkevante og kirkeuvante. Alle er hjertelig velkommen.

Pinsekirkens virksomhet er ikke begrenset av kirkens fire vegger. I nærområdet har Pinsekirken et livskraftig tilbud til Mjøndalen og Eikerbygdene, men er også engasjert i andre land gjennom forskjellige misjonsprosjekter.

Pinsekirken er tilknyttet menighetsnettverket i Pinsebevegelsen i Norge, og samtidig har menigheten nære og åpne relasjoner med andre kirkenettverk og kirkesamfunn både nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom å berike, berøre og begeistre, ønsker Pinsekirken å løfte opp Jesus og føre mennesker tettere sammen.
Founded 09/01/2014

Similar places nearby