We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Pitypang Óvoda - Miskolc

Pitypang Óvoda - Miskolc

Fövényszer u. 35., Miskolc, 3528, Hungary

Get Directions

+36 46 530 565

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Óvodánk, 1986-ban nyitotta meg kapuit, a MÁV építette.2000.09.01-től az intézmény Miskolc Város Önkormányzatának fenntartása alá került. Az elmúlt évtizedek alatt volt önálló, majd székhely intézmény, jelenleg tagintézmény. 2007
Pitypang Óvoda - Miskolc cover
Mission A szülőket partnerként kezeljük a tudatos együttnevelés érdekében. A család és az óvoda közötti kapcsolat nagyon jó, a kölcsönös bizalom, egymás segítésén, együttműködésén alapszik.
Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelő munkáját, másrészt új módon egészíti ki azt.
Description Az óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők töretlen lelkesedéssel, szakmai felkészültséggel, a gyors változásokhoz alkalmazkodva, a kor kihívásainak megfelelve végzik színvonalas nevelőmunkájukat.
Nevelési feladatainkat csak a szülőkkel közösen tudjuk sikeresen megvalósítani!
Építünk a kölcsönös bizalomra, hiszen a szülők számára az a legfontosabb, hogy gyermeküket biztonságban tudhatják, a gyermekük jól érezze magát az oviban, a csoporttársaival, az őt segítő, támogató felnőttekkel.

Az itt töltött évek alatt a gyermek egész személyiségét fejlesztjük.
Olyan gyermekek nevelésére törekszünk, akik testileg-lelkileg kiegyensúlyozottak, érzelmileg gazdagok, nyitottak, érdeklődők, önmagukat és másokat elfogadni tudók.
Nevelési feladatainkat az életkori sajátosságok és egyéni fejlettség figyelembevételével valósítjuk meg.
Kiemelt feladatunk a környezet megismerésére épülő, a gyermekek életkorának megfelelő környezettudatos magatartás és gondolkodás alakítása.
Meghatározó szerepet szánunk a játéknak, a mozgásnak, az anyanyelvi nevelésnek.
Feladatunknak tartjuk, a „rácsodálkozás” képességének megtartása mellett, a tanuláshoz szükséges készségek, képességek folyamatos alakítását, az ehhez szükséges lehetőségek biztosítását. Feladataink sokrétűek, a tevékenységformák között szoros összefüggés van, egyiket sem kezeljük elszigetelten.
Az óvodán belüli és kívüli változatos, élménydús programok, hagyományos ünnepek, közös rendezvények, Zöld jeles napok megtartása, az összetartozás érzését erősítik közösségünkben.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 30 év alatt, bármilyen formában támogatták óvodánkat, segítették nevelőmunkánkat!
Awards Zöld Óvoda

Similar places nearby