We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Plaatselijk Belang Vledderveen

Plaatselijk Belang Vledderveen

Vledderveen, 8385 GB, Netherlands

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Plaatselijk Belang Vledderveen behartigt de belangen van de dorpsbewoners in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken
Plaatselijk Belang Vledderveen cover
Description Plaatselijk Belang Vledderveen behartigt de belangen van de dorpsbewoners in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door:

Het bespreken van plaatselijke en andere vraagstukken met de betrokken instanties, zoals de gemeente;
Het mede organiseren van activiteiten in het dorp;
Het onderhouden van contacten met verwante verenigingen en groeperingen;
Het betrekken van de dorpsbewoners bij het nemen van beslissingen t.a.v. het dorp, zoals bij de verlichting en evt. bebouwing.

De actieve dorpsbelangenverenigingen spelen een belangrijke communicatieve rol en zijn de spreekbuis met de gemeente Westerveld.
U kunt daar als inwoner gebruik van maken. Begin 2001 heeft het college een convenant gesloten met alle verenigingen van Plaatselijk Belang. De hierin genoemde afspraken hebben tot doel de communicatie tussen bestuur en de verschillende dorpen van de gemeente Westerveld te verbeteren en te versterken.

Similar places nearby