We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie

ul. Szarych Szeregów 1, Tarnów, 33-101, Poland

Get Directions

14 656 18 60

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie cover
Description Historia placówki sięga roku 1951, kiedy to z dniem 1 stycznia pismem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zorganizowano Państwowy Dom Dziecka w Tarnowie. W roku 1973 nadano placówce imię Janusza Korczaka, która w późniejszych latach funkcjonowała pod nazwą Dom Dziecka nr 1. Obecnie po zmianach ustawowych i reorganizacji z dniem 1 kwietnia 2012 r. placówka nosi nazwę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie. Do roku 2013 roku jej siedziba mieściła się w starej żydowskiej kamienicy przy ul. Brodzińskiego 14.

Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci. Obejmuje opieką dzieci powyżej 7 roku życia do uzyskania pełnoletności, w szczególności posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Similar places nearby