We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
PNJ

PNJ

174 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

(08) 3824 8276

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 20:30 SA 08:00 – 20:30
TU 08:00 – 20:30 SU 08:00 – 20:30
WE 08:00 – 20:30
TH 08:00 – 20:30
FR 08:00 – 20:30
PNJ cover
Description TÔN CHỈ & ĐỊNH HƯỚNG.
Chúng tôi khẳng định vị trí dẫn đầu về sáng tạo, sự tinh tế và đáng tin cậy trong ngành kim hoàn và thời trang.
TRIẾT LÝ KINH DOANH
Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp.
VĂN HÓA CÔNG TY
- PNJ luôn đề cao uy tín, chất lượng và kích thích sáng tạo, tận dụng mọi nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó nguồn nhân lực luôn được chú trọng.
- Xây dựng nếp văn hóa Mái Nhà Chung PNJ mà ở đó mỗi thành viên trong gia đình PNJ đều sống có nghĩa tình, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, được khuyến khích nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và quản lý thông qua các lớp đào tạo bên trong và bên ngoài.
- Sự nỗ lực trong học tập và công tác của các thành viên được tưởng thưởng xứng đáng bằng thù lao vật chất, bằng động viên tinh thần và bằng việc bổ nhiệm vào những vị trí xứng đáng.
- Thông qua các hoạt động đoàn thể, PNJ luôn giáo dục cán bộ, nhân viên của mình sống trong một nền văn hóa mà ở đó Nhân – Lễ - Nghĩa – Trí – Tín được đề cao, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng, là những công dân tôn trọng pháp luật.
  • 174 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby