We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Po sąsiedzku    /По-сусідськи

Po sąsiedzku /По-сусідськи

Kraków, Poland

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Projekt „Po sąsiedzku” objęty patronatem honorowym, realizowan w ramach programu „Otwarty Kraków”.

Проект "По-сусідськи" під почесним патронатом, реалізований по програмі "Відкр
Po sąsiedzku    /По-сусідськи cover
Description Проект "По-сусідськи" був розроблений та впроваджений фондом "ZUSTRISZ", який створено на базі неформальної групи Українського клубу в Кракові та був зареєстрований у березні 2016 року. Головною метою якого є популяризація української культури та мови, зближення польсько-українських відносин та посилення співпраці.

Projekt "Po sąsiedzku" opracowany i realizowany pozarządową Fundacją "ZUSTRISZ", która powstała na bazie nieformalnej grupy Klub Ukraiński w Krakowie i została zarejestrowana w marcu 2016 r. Głównym celem której jest rozpowszechnienie ukraińskiej kultury i języka, zbliżenie i współpraca polsko-ukraińska.

Проект "По-сусідськи" реалізовується в рамках програми "Otwarty Kraków", який дофінансовується з бюджету міста Кракова.

Projekt "Po sąsiedzku" realizowany w ramach programu Otwarty Kraków, dofinansowany ze srodków Gminy miasta Kraków.

Метою проекту є поширення знань про українську та польську культуру і традиції, створення простору для обміну досвідом, допомога при адаптації у новому середовищі.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o ukraińskiej i polskiej kulturze i tradycjach, stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń, pomoc przy adaptacji w nowym środowisku.

Проект спрямований до мешканців Кракова, а також для української меншини регіону, зокрема, нових іммігрантів останніх років.
Включає в себе 6 окремих зустрічей для груп дітей (8-12 років) разом з їх батьками.

Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców Krakowa oraz do mniejszości ukraińskiej regionu, w szczególności nowych imigrantów z ostatnich lat. Przewidywano 6 oddzielnych spotań dla dzieci (8-12 lat) oraz z ich rodzicami.