We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Podpora cizincům

Podpora cizincům

Na Maninách 876/7, Holesovice, 17000, Czech Republic

Get Directions

778726284

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 15:00 SA closed
TU 09:00 – 15:00 SU closed
WE 09:00 – 15:00
TH 09:00 – 15:00
FR 09:00 – 15:00
About Projekt Podpora cizincům pomáhá začleňovat cizí státní příslušníky na tuzemský trh práce.
Podpora cizincům cover
Description V projektu účastníkům poskytujeme individuální poradenství a vzdělávací programy, díky nimž se zdokonalí v měkkých dovednostech a ve finanční a občanské gramotnosti.
Působíme v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, v posledních dvou máme i regionální kanceláře.
V orientaci na českém trhu práce pomáháme i prostřednictvím tzv. interaktivní mapy životních situací http://pracevceskerepublice.cz/
Doba realizace projektu: 1.3.2016 – 31.8.2018

The Project Supporting foreigners helps integrate foreign nationals into the local labour market. Foreigners are more likely to be threatened by unemployment due to their different socio-cultural background and their membership to national minorities.
The project provides individual counselling and training programmes enabling participants to improve their soft skills and their financial and civil literacy.
You can find us in Prague, Central Bohemian, Southern Moravia and Moravian-Silesian regions, we have regional offices in the latter two places.
Also, our Interactive Map of Life Situations can help foreigners to get better oriented in the Czech labour market.
http://pracevceskerepublice.cz/
Duration of the project: 1st March 2016 – 31 August 2018

Проект помощь иностранцам: мы помогаем иностранцам в интеграции иностранных граждан на внутреннем рынке труда. Из-за отличия различых социально-культурных происхождений членство национального меньшинства имеет угрозу безработицы.
В проекте выбраных участников обеспечивают индивидуальными консультациями и образовательными программами, которые позволяют улучшить свои навыки в финансовой и гражданской грамотности.
Работаем в Праге, Центральной Богемии, Чешской и Моравско-Слезской области, в двух последних имеем региональные офисы.
В ориентации на чешском рынке труда помогаем через так называемые интерактивные карты жизненных ситуаций http://pracevceskerepublice.cz/
Продолжительность проекта : 1.3.2016 – 31.8.2018
Founded 1.3.2016
  • Na Maninách 876/7, Holesovice, 17000, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby